SMK 17 Agustus 1945 Semarang

SMK 17 Agustus 1945 Semarang
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 19 Semarang
No. Telp. : (024) 8455363
No. Fax. : (024) 8414064

SMK 17 Agustus 1945 Semarang

Peta Lokasi :


Lihat Peta Lebih Besar