X

Rumah Kost Griya Anugrah – Jl. Kenconowungu Tengah III, Semarang Barat

Rumah Kost Griya Anugrah – Jl. Kenconowungu Tengah III, Semarang Barat

Penginapan, Kost di Semarang Barat

Alamat : Jl. Kenconowungu Tengah III No. 11, Karangayu, Semarang Barat, Kota Semarang, 50149
No. Telepon : (024) 6712721

Peta Lokasi Rumah Kost Griya Anugrah