X

Griya Dahar – Jl. Gajah Semarang

Griya Dahar – Jl. Gajah Semarang

Alamat : Jl. Gajah Raya No. 28 B-6 Semarang
No. Telp. : (024) 70055600

Peta Lokasi Griya Dahar – Jl. Gajah Semarang :

Lihat Griya Dahar di peta yang lebih besar
rumah makan