Raya Insurance Semarang Asuransi Raya Semarang Alamat : Jl. Diponegoro No.2 Rukan siranda 2-B Semarang

Y Internet, ATM BNI Internet Cafe, Game Online Alamat : Jl. Sriwijaya No. 57 Semarang